Sociale onderneming

lid van Social Enterprice

Nog meer sociaal inkopen? Niet alleen wij zijn lid van Social Enterprice  maar ook heel veel andere organisaties.  Via de Buy Social markt kunt u ‘boodschappen’ doen.

Leerbedrijf

Cor Werkt Beter is erkend leerbedrijf voor meerdere vakopleidingen op MBO niveau 1 en 2 niveau.

CO2 Prestatieladder

Als belangrijk onderdeel van ons MVO beleid zet Cor Werkt Beter zich in om CO2-uitstoot te reduceren. Dit betekent het streven naar een substantiële energie-efficiëntie op de eigen werkvloer en bij projecten. Hiervoor gebruikt Cor Werkt Beter de CO2-Prestatieladder. De externe leveranciers en partners worden hier zo nodig ook bij betrokken. Wij zijn voor niveau 3 op de ladder gecertificeerd. Bekijk hier de stukken in het kader van de CO2-Prestatieladder.

Code Sociaal Ondernemen

Heel veel partijen roepen dat ze sociaal ondernemen, maar wat is dat dan? Is mijn bedrijf een sociale onderneming als we een goed sociaal en duurzaam MVO beleid hebben? Als ik een eerlijk product verkoop of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neem? Deze en andere vragen kunnen worden beantwoord als we een code sociaal ondernemen hebben, waar sociale bedrijven geknipt, geschoren en getoetst worden door gerenommeerde mensen uit het werkveld.  Nu is er dus ook de code met een eigen register waarin ook ons bedrijf is opgenomen.  Doen wat je zegt. Zo kunnen samenwerkingspartners, klanten en geïnteresseerden het kaf van het koren scheiden voor ze bij ons uitkomen.  Kijk voor meer informatie over de code sociaal ondernemen ook op https://www.codesocialeondernemingen.nl/.

Onze partners:

Wil jij met Cor in contact komen?