Over ons

Willem Werkt zeker Beter
Willem Werkt zeker Beter

“We leveren wat we afspreken maar de wijze waarop is bijzonder”

Wat we zijn

Cor Werkt Beter is een bijzonder klusbedrijf dat fungeert als intermediair tussen het productieve arbeidspotentieel van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (denk aan doelgroepregister en beschut werk) en de vraag naar laaggeschoolde arbeid in de circulaire economie en facilitaire dienstverlening.

Wij werken transparant, hebben een horizontale bedrijfsvoering en gaan uit van gelijkheid.

Wat we doen

Wij pakken klussen op die met schoonmaken, groenvoorziening en onderhoud te maken hebben. Vaak zijn deze gerelateerd aan een circulaire economie die steeds meer in opkomst is. Wij zoeken werkzaamheden die passen bij de kwaliteiten van onze mensen, waarbij hun inspanning meerwaarde oplevert. We werken samen met gemeenten, MKB-ers maar ook grote bouwbedrijven.

Wij richten ons als werkgever op mensen die niet zelf een baan kunnen vinden en/of behouden omdat reguliere vacatures net teveel eisend zijn. Dit kan te maken hebben met moeilijke leerbaarheid, een langzamer werktempo of andere uitdagingen op persoonlijk vlak.

Waar we voor staan

Opdrachtgevers, zowel bedrijven als overheden, kiezen er voor om met ons samen te werken omdat we staan voor sociale persoonlijke kwaliteit, betrouwbaarheid en oprechtheid. Samenwerken met Cor Werkt Beter maakt het mogelijk om mensen die lang aan de kant stonden een kans te geven binnen een regulier bedrijfsproces. Onze kleinschaligheid zorgt er voor dat we snel kunnen reageren waar nodig en tegelijkertijd altijd oog hebben voor het welzijn van onze medewerkers.

We zijn er van overtuigd dat ‘je het naar je zin moet hebben’. Want als je het leuk vindt wat je doet, hoort bij een team en samen een mooie klus kunt klaren dan gaat de rest vanzelf. Wij zoeken altijd naar mensen en partners die onderdeel willen worden van ons gedachtegoed en pas daarna naar werk.

En daarmee komen we altijd onze afspraken na, leveren we wat we hebben afgesproken maar wel op een bijzondere manier met bijzondere mensen.

Cor Werkt Beter tot nu toe

Vanaf 2016 tot nu, zijn we gegroeid naar een team van 25 medewerkers met 4 begeleiders en Cor die alles voor hen regelt. Daarnaast zijn er nog een 20-tal mensen aan de slag in de hal op de werkvloer, die op vrijwillige basis hun ervaring komen opdoen met werken bij Cor. We hebben meer dan 60 opdrachtgevers in de regio en meer dan 150 projecten onder handen.