MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Cor Werkt Beter neemt verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Op meerdere gebieden zetten wij in op een betere leefomgeving:

Code Sociaal Ondernemen (in aanvraag)

Heel veel partijen roepen dat ze sociaal ondernemen, maar wat is dat dan? Is mijn bedrijf een sociale onderneming als we een goed sociaal en duurzaam MVO beleid hebben? Als ik een eerlijk product verkoop of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neem? Deze en andere vragen kunnen worden beantwoord als we een code sociaal ondernemen hebben, waar sociale bedrijven geknipt, geschoren en getoetst worden door gerenommeerde mensen uit het werkveld.  Nu is er dus ook de code met een eigen register. Je zult voor de code openheid van zaken moeten geven, je impact moeten meten, de winsten ten bate van je maatschappelijke doelstelling stellen en bij verkoop moeten accepteren dat het niet allemaal voor de baas is. Dan doe je wel wat je zegt en kunnen samenwerkingspartners, klanten en geïnteresseerden het kaf van het koren scheiden voor ze bij ons uitkomen.  Kijk voor meer informatie over de code sociaal ondernemen ook op https://www.codesocialeondernemingen.nl/.

lid van Social Enterprice

Nog meer sociaal inkopen? Niet alleen wij zijn lid van Social Enterprice  maar ook heel veel andere organisaties.  Via de Buy Social markt kunt u ‘boodschappen’ doen.

Leerbedrijf

Cor Werkt Beter is erkend leerbedrijf voor meerdere vakopleidingen op MBO niveau 1 en 2 niveau.

Missie visie strategie

Missie

CWB wil mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, begeleiden naar werk (Statuten BV, Statuten stichting)

Visie

Hiermee ervaren mensen de voordelen die werken biedt: meer houvast, meer zelfvertrouwen. Daardoor kunnen zij beter meedoen in de samenleving. Het is aan om hen daarin continuïteit te bieden.

Strategie

Wij bieden begeleid werk/stages aan iedereen die wil maar (nog) niet kan. Ons werk beslaat drie vakgebieden: schoonmaak-, groen- en onderhoud klussen. Opdrachtgevers onderschrijven onze aanpak en bieden ruimte in hun opdrachten om het werk uit te voeren zoals afgesproken, de manier waarop biedt ruimte voor mensen om ervaring op te doen. Daarover kun je meer lezen in ons sociaal verslag.

 

Partners en stakeholders

Cor werkt hard samen met en voor onze stakeholders. In onze beslissingen nemen we mee welke impact we hebben op onze stakeholders en door onze stakeholders te betrekken creëren we tevens meer draagvlak en impact. Wie zijn onze stakeholders? Voor wie werken we nu zo hard en wie helpt ons samen onze missie te bereiken? Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen in onze Stakeholdersdialoog .

Prestatieladder

Als belangrijk onderdeel van ons MVO beleid zet Cor Werkt Beter zich in om CO2-uitstoot te reduceren. Dit betekent het streven naar een substantiële energie-efficiëntie op de eigen werkvloer en bij projecten. Hiervoor gebruikt Cor Werkt Beter de CO2-Prestatieladder. De externe leveranciers en partners worden hier zo nodig ook bij betrokken. Wij zijn voor niveau 3 op de ladder gecertificeerd. Bekijk hier de stukken in het kader van de CO2-Prestatieladder.

Triodos

We vinden het belangrijk dat we weten wat er met ons geld gebeurt.  Een duurzame bank, zoals de Triodos bank (‘een van de duurzaamste banken ter wereld’), investeert in duurzame ontwikkeling. Zo richt Triodos zich op positieve verandering en impact maken. Met onze bankrekening bij de Triodos bank weten we zeker dat ons geld goed terecht komt en wordt ingezet voor de missie van Triodos bank: helpen bij het creëren van een samenleving die de levenskwaliteit van iedereen beschermt en de menselijke waardigheid centraal stelt

Beloning

Cor werkt met een gematigd loonbeleid. Naast financiële beloning investeren wij ook in de ontwikkeling van het klusbedrijf. We schaffen waar mogelijk elektrisch materieel aan. En we besteden veel aandacht aan de aankleding en inrichting van de werkhal-faciliteiten voor houtbewerking, hovenierswerk, horeca, fietsen reparatie, IT-, en assemblagewerk. We willen ons team een inspirerende werkplek bieden waarbij ze kunnen ontdekken waar eigen interesses en kwaliteiten liggen. Onze begeleiders juichen eigen initiatief en zelfontplooiing toe en ondersteunen daarin waar mogelijk. Dit uit zich bijvoorbeeld in het verbreden van kennis en werkzaamheden uitvoeren waar je sterk in bent en in wil groeien.

Het is gebruikelijk bij Cor Werkt Beter om marktconforme tarieven te hanteren bij het bepalen van onze beloningen.  Wij richten ons op de loon- en arbeidsvoorwaarden in vergelijkbare branches. Om ervoor te zorgen dat de lonen eerlijk en redelijk zijn, maken we vaak gebruik van de informatie uit de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). Deze overeenkomsten worden afgesloten tussen werkgevers en vakbonden en bevatten afspraken over salarissen, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Door deze maatregelen kunnen wij een eerlijk loonbeleid voeren en een aantrekkelijke werkgever zijn voor werknemers’

Eigendomsverhoudingen

Cor Werkt Beter is de handelsnaam van De SamenwerkingsUnie BV. Opgericht door Cor Remmerswaal in 2015 en samengegaan met Valutum, een paraplu boven meerdere lokale technische bedrijven in de bouw branche, die samen bijdragen aan deze sociale organisatie en er voor zorgdragen met hun kennis en opdrachten,  de eventuele winst weer geïnvesteerd kan worden in het bedrijf Cor Werkt Beter. Dat moet omdat we bij Cor Werkt Beter geen subsidie krijgen voor onze werkzaamheden en dus met eigen verdiensten ons bedrijf opbouwen.

Partners (Valutum bedrijven)  van Cor Werkt Beter zijn:

Kleywegen

De Bentoniet Fabriek

Van Leeuwen Sleufloze Technieken

Glas Van Veen

Vermeij Schilderwerken

Kaptein Schilderwerken

Kleybruggen

De Heeren Bouwmeester

Dutch Tunnel Engineering

Jaarrekeningen

Onze partners:

Wil jij met Cor in contact komen?