MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Cor Werkt Beter neemt verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Op meerdere gebieden zetten wij in op een betere leefomgeving:

Presentatieladder

Als belangrijk onderdeel van ons MVO beleid zet Cor Werkt Beter zich in om CO2-uitstoot te reduceren. Dit betekent het streven naar een substantiële energie-efficiëntie op de eigen werkvloer en bij projecten. Hiervoor gebruikt Cor Werkt Beter de CO2-Prestatieladder. De externe leveranciers en partners worden hier zo nodig ook bij betrokken. Wij zijn voor niveau 3 op de ladder gecertificeerd. Bekijk hier de stukken in het kader van de CO2-Prestatieladder.

Onze partners:

Wil jij met Cor in contact komen?